NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

53/BC-SGDĐT

Ngày ban hành

29/01/2021

Loại văn bản

Báo cáo

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo

Người ký

Trần Sĩ Thành

Trích yếu

Báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2020-2021

Văn bản cùng loại

29/01/2021

Báo cáo

Báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2020-2021